[1]
I Putu Krisna Ardhia Pradnyandika, I Nyoman Mantik Astawa, and Anak Agung Ayu Mirah Adi, “Newcastle Disease Virus as Virotherapy Agent Targeting p53 in Rat Fibrosarcoma Models”, JAVR, vol. 13, no. 1, pp. 65-69, Jan. 2023.